Alternativni način ostvarivanja prihoda

Županija Bač-Kiškun i Vojvodina su slične regije, u čijem privrednom životu agrar ima izuzetno značajnu ulogu. Istovremeno, u većini slučajeva mala i srednje velika gazdinstva nisu u stanju da obezbede prihode, koji bi osigurali život prodicama. Prihodi su, naime, veoma niski da bi sprečili odlazak ljudi iz provincije u nadi boljeg života u velike gradove.

Širom sveta nailazimo na dobre primere i dobru praksu u vezi alternativnog načina ostvarivanja prihoda, koji podržava i KAP. Sa ciljem povećanja sposobnosti provincijalnih regiona da zadrže stanovništvo u mestu stanovanja Županijska samouprava Županije Bač-Kiškun u saradnji sa Vojvođanskom Fondacijom za razvoj „Halo” izradila je aplikaciju pod nazivom Ruralnet u okviru programa Prekogranične Saradnje između Mađarske i Srbije.

Cilj projekta je diverzifikacija mogućnosti ostvarivanja prihoda stanovništva koje živi u provinciji. U tom interesu sprovodi se istraživanje, odnosno piše se studija koja ispituje mogućnosti alternativnog stvaranja prihoda na teritoriji Županije Bač-Kiškun i Vojvodine. Prilog projekta, odnosno studije čini 12 uzoraka biznis planova za sledeće aktivnosti, odnosno oblasti:

 • korišćenje obnovljivih resursa
 • proizvodnja lekovitog bilja
 • zanatski proizvodi
 • proizvodnja meda/pčelarstvo
 • sušenje voća i povrća
 • seoski/provincijalni turizam
 • proizvodnja mlečnih proizvoda
 • kiselo povrće
 • konzerviranje voća
 • proizvodnja testenina
 • ceđenje/presovanje jestivog ulja
 • prerada mesa

Primeri biznis planova su dostupni za korišćenje (mogu se skinuti) sa veb stranica Županijske Samouprave Bač-Kiškun i Vojvođanske Fondacije za razvoj „Halo” od 1. februara 2014. godine, ili se mogu lično preuzeti u sedištima partnera-saradnika.

Naziv projekta: RURALNET – Joint farm diversification strategy in the Hungarian-Serbia borderline

Identifikacionui broj projekta: HUSRB/1203/213/085

Partneri-saradnici:

Samouprava Županije Bač-Kiškun (H-6000 Kečkemet, Trg Ferenca Deaka/Deák Ferenc tér 3.)

Vojvođanska Fondacija za razvoj „Halo” (RS-24000 Subotica, Age Mamužića 11.)

Ukupan budžet projekta: 103.600 Euro

Period realizacije: 01. 02. 2013. – 31. 05. 2014.

www.fejlesztes.bacskiskun.hu

www.hu-srb-ipa.com

www.vfhalo.eu


Preuzimanje - Biznis planovi