Istorija

Kandidatura za članostvo u Evropskoj uniji za Srbiju predstavlja nove izazove i mogućnosti.  Proces pridruživanja će biti težak posao. Teške su i okolnosti za reforme, zahtevaju posvećenost, organizaciju i uključivanje velikog broja ljudi. Naš zadatak je, da realizujemo programe koji će ojačati vladavinu prava i poštovanje ljudskih i manjinskih prava, koji će doprinositi  jednakosti i toleranciji, pospešivati mobilnost i edukaciju mladih, prekograničnu i međugraničnu saradnju, razvoj ekonomije, zaštitu životne sredine, upravljanje energijom. Očekuje se da će se posebna pažnja posvetiti i ruralnom razvoju.

Organizacije civilnog društva su autentične inicijative koje su direktno povezane sa građanima i koje zastupaju njihov interes. Zbog toga je neophodno, da se razvijaju kapaciteti humanog resursa, da bi se na taj način izradili  i implementirali projekti koji su realni, profesionalno besprekorni i finansijski održivi.

Vojvođanska Fondacija za razvoj „Halo” je, kao neprofitna organizacija, svoje aktivnosti započela 2009. godine. Jedan od njenih ciljeva jeste da pomogne mađarskoj zajednici u Vojvodini da zajedno sa svim građanima ravnopravno i aktivno učestvuje u upravljanju ekonomskim razvojem, da poboljšaju ekonomski položaj građana, da doprinose ruralnom razvoju, da reše socijalne probleme, vode računa o čovekovoj okolini itd.

Vizija

Stvaranje uslova za kvalitetan život i održivi i dinamični privredni razvoj, kako za pripadnike mađarske zajednice, tako i za sve građane. 

Misija

 • Fondacija se prihvata zadataka da u saradnji sa građanima i njihovim  organizcijama doprinosi sinhronizaciji raznih razvojnih inicijativa i osmišljavanju, izradi, kao i realizaciji strateški važnih  projekata na regionalnom i lokalnom nivou.
 • Fondacija traži rešenja za teritorijalnu razuđenost građana mađarske nacionalnosti u Vojvodini da bi im pomogao da nađu odogovore na  razvojne izazove koje se javljaju  približavanjem Evropskoj uniji
 • Fondacija želi da pomogne da građani  aktivno učestvuju u razvoju svog okruženja, kao i regije  
 • Fondacija želi da zastupa interese vezane za ekonomski razvoj građana posebno pripadnika mađarske manjinske grupe u Vojvodini, da bi na taj način doprineo ostvarenju principa ravnopravnosti

Aktivnosti

 • Izrada i realizacija projekata i programa vezanih za ekonomski, ruralni održivi razvoj, čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života građana.
 • Unapređenje saradnje zainteresovanih na regionalnom, međunarodnom i trans-regionalnom nivou.
 • Promovisanje razvijanja ekonomske i naučne saradnje koja je vezana za pitanja strategije razvoja na lokalnom i regionalnom nivou.
 • Aktivnosti koje su direktno vezane za poboljšanje uslova života garađana, za  povećanje zaposlenosti, povećanje konkurentnosti preduzeća, poljoprivrednih i porodičnih gazdinstava, posebno mađarske zajednice u Vojvodini
 • Izgradnja i jačanje sistema autonomnih, ekonomskih i društvenih odnosa i saradnje vezane za demokratiju  i toleranciju

Strateški pravci aktivnosti

 • Realizacija  programa jačanja ekonomskog položaja građana, posebno pipradnika mađarske nacionalne manjine, sa ciljem  povećanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, preduzetnika, porodičnih gazdinstava, podsticanje samozapošljavanja i razvojnih  investicija i itd.
 • Aktivnosti koje razvijaju kapacitete ljudskih resursa
 • Ostali zadaci se odnose na poboljšanje uslova svakodnevnog  života  (zaštita životne sredine, poboljšanje zdravstvene i socijalne zaštite, smanjenje siromaštva, ušteda energije, itd.).

U toku dosadašnjih aktivnosti Fondacije, naši saradnici su kontaktirali građane u više od 60 gradova i naselja, ostvarili su neposredne kontakte sa preko 250 organizacija civilnog društva  i doprineli realizaciji gotovo 180 manjih i većih projekata. Fond je  otvoren za saradnju sa svima koji imaju slične ciljeve, principe i vrednosti i koji deluju na području razvoja i izrade  novih inicijativa.