Konji u mađarsko-srpskoj kulturnoj baštini

Tema projekta je prezentacija uloge konja u mađarsko-srpskoj kulturnoj baštini stare više hiljadu godina, raznih kulturnih, ekonomskih istorijskih i drugih tradicija kao i organizovanje konjičkih manifestacija, fromiranje konjičkih tematskih ruta sa turističkom mapom i virtuelnim muzejom vezanim za istorijsku ulogu konja.

Projekat će doprineti razvoju kulturnog i konjičkog turizma u regiji, bazirajući se na potencijale konjičke tradicije pre svega u blizini granice. Projekat će uticati na intenziviranje  prekogranične saradnje u oblasti konjičkog turizma i turizma uopšte.

Naziv projekta: HORSE-TRAILS – Horses in the Hungarian-Serbian cultural heritage

Identifikacionui broj projekta: HUSRB/1203/212/136

Partneri-saradnici:

Samouprava Županije Bač-Kiškun (H-6000 Kečkemet, Trg Ferenca Deaka/Deák Ferenc tér 3.)

Vojvođanska Fondacija za razvoj „Halo” (RS-24000 Subotica, Age Mamužića 11.)

Udruženje "Tegyünk Izsákért" (H-6070 Ižak, Trg Slobode/Szabadság Tér 1.)

Konjički Klub "FAVORY" (RS-24104 Kelebija, Put Edvarda Kardelja 437.)

Ukupan budžet projekta: 192.110 Euro

Period realizacije: 01. 03. 2013. – 31. 08. 2014.


www.fejlesztes.bacskiskun.hu

www.hu-srb-ipa.com

www.vfhalo.eu

Preuzimanje