Előzmények

Szerbia Európai Uniós csatlakozási folyamata új kihívásokat és lehetőségeket nyújt. E folyamatot erősitő témákra vonatkozóan már elérhetőek a támogatások, pályázási lehetőségek. Ennek értelmében működnek a jogállamiság erősítését, esélyegyenlőséget, a tolerancia erősítését, emberi, kisebbségi jogok tiszteletben tartását, érdekérvényesítését, a fiatalok mobilitását és oktatását támogató programokat, a határ menti együttműködést, szomszédsági programokat, gazdasági kapcsolatok fejlesztését, környezetvédelemmel és energiagazdálkodással kapcsolatos programokat, de várható a vidékfejlesztési programokatat előkészítő tevékenységeket célzó támogatások.

A vajdasági magyar közösség érdekképviseletét, érdekérvényesítését és érdekvédelmét az intézmények (oktatás, művelődés, tájákoztatás és nyelvhasználat területén), a politikai pártok, valamint a civil szervezetek, egyesületek vállalják. A civil szervezetek, egyesületek jelentik az autentikus, alulról jövő kezdeményezéseket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a magyar közösségekhez. A közösség igényéhez és elvárásához igazodva az erős civil szerveződések és intézmények szerepe a pályáztatási rendszerekben kiemelt és még inkább kiemeltté válik.

Úgy tűnik, hogy várhatóan felgyorsul az átfogó területi és az előcsatlakozást előkészítő projektek forrásbővítése is, illetve megszaporodnak az EU-s és hazai együttműködési és pályázási lehetőségek. Ezeket a pályázási és támogatási lehetőségeket a vajdasági magyarság átlátható erőforrástérkép és pályázati elgondolásokkal valamint korrekt pályázatok elkészítésével tudja hatékonyan kiaknázni. Lehetőség nyílik a területi kohéziót tükröző, területi szempontú gondolkodást, a reális, szakmailag és pénzügyileg is megalapozott és fenntartható programok kidolgozására és megvalósítására.

A Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány 2009. júniusától kezdte meg munkáját, mint non-profit szerveződés. Célja, hogy az erőforrások lehető leggazdaságosabb kihasználásával segítsük az egyre fogyatkozó vajdasági magyarság közösségi fejlesztését, legyen az gazdasági, vállalkozásfejlesztési, terület-, vagy vidékfejlesztési, civil élethez, szociális helyzethez, emberi erőforrás fejlesztéséhez, vagy más, a közösséghez kapcsolódó téma.

A Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány jövőképe

A magyar közösség minőségi életfeltételeinek megteremtése és a fenntartható és dinamikus fejlődés az esélyegyenlőség biztosítása mellett.

A Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány küldetése

 • A Háló felvállalja a vajdasági magyar vidék- és területfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat, a különböző fejlesztési célú kezdeményezések összehangolását és átfogó, stratégiai jellegű projektek kidolgozását és megvalósítását regionális és helyi szinten, a közösséggel együttműködve,
 • A Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány a vajdasági magyar társadalom területi szétszóródására, társadalmi, természeti és humán erőforrás összehangolására keres megoldást, célpontja a  társadalmi problémák kezelése,- A nemzetközi globális kulturális és gazdasági hatásaira, valamint az európai uniós csatlakozási folyamat által generált fejlődési kihívásokra kíván válaszolni,
 • A térség fejlődéséhez szeretne hozzájárulni a közösség aktív szerepvállalásának biztosításával,
 • A vajdasági magyar közösséget érintő érdekképviseleti, érdekérvényesítési és érdekvédelmi feladatokat is felvállalja.

A Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány tevékenységi területei

 • A vidéken való boldogulást elősegítő közösségfejlesztő, vidékfejlesztő, fenntartható fejlődést és általános életfeltételeket biztosító programok tervezése és végrehajtása az érintett térség meghatározó szereplőinek bevonásával
 • A magyar közösséget érintő európai uniós, regionális és interregionális és trans-regionális együttműködésének elősegítése az érdekeltek tájékoztatása, kapcsolatrendszerének fejlesztése
 • A magyar közösséget érintő stratégiai jelentőségű és operativ, helyi és regionális  programok megvalósításához szükséges gazdasági és tudományos együttműködések kialakításának elősegítése
 • A magyar közösség elsődleges céljainak,  a minőségi élet feltétleinek megteremtésével kapcsolatos tevékenységek, a foglalkoztatás növelése, a vállalkozások, mezőgazdasági és családi vállalkozások versenyképességének növelése, tevékenységüket segítő szolgáltatások fejlesztése
 • A magyar közösséget érintő önkormányzati, gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszer és együttműködés építése, a demokrácia és tolerancia jegyében zajló együttműködés fejlesztése, közös programok létrehozása és megvalósítása.

A Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány stratégiai irányvonalai

 • A magyarság gazdasági helyzetét erősítő tevékenység (gazdák, vállalkozások, családi vállalkozások versenyképességének növelése, befektetés és önfoglalkoztatás ösztönzése stb.)
 • Emberi erőforrást fejlesztő, összefogó illetve támogató  tevékenység
 • Egyéb, a mindennapi életet érintő feladatok (környezetvédelem, egészségvédelem, szociális védelem, szegénység mérséklése, energiatakarékosság, zöld eneregia stb.)

Tevékenységünk folyamán jobban megismertük és közelebb kerültünk a vajdasági magyar közösségekhez, több mint 60 településen voltunk jelen, 250 civil szevezettel, őstermelővel, vállalkozással léptünk kapcsolatba, több mint 180 kisebb-nagyobb projektet készítettünk el.  Nyitottak vagyunk a fejlődésre, az új kezdeményezésekre, így mindazon szervezetekkel szivesen együttműködünk, akik hasonló célokért dolgoznak, hasonló elveket és étékrendet vallanak magukénak.