2011. September 06. | Vesti

Južnopanonska poljoprivredno-prehrambena saradnja

24-og avgusta 2011. godine sa konferencijom „Južnopanonska poljoprivredno-prehrambena saradnja” završen je projekat Vojvođanskog fonda za razvoj „Háló” (Subotica), Društva za regionalne nauke (Subotica) i Agrarnog neprofitnog javnog društva županije Čongrad Doo (Segedin) nazvan Južnopanonski lanac hrane.

2011. September 06. | Vesti

Preduzetnici Srbije i Mađarske za zajedničku budućnost

19-og avgusta 2011. završen je preduzetnički seminar nazvan „Preduzetnici Srbije i Mađarske za zajedničko budućnost”. Događaj je bio organizovan kao deo IPA Mađarska-Srbija prekograničnog projekta „Južnopanonski lanac hrane”.

2011. August 04. | Vesti

Pannon Market

Realizovano je dostupno elektronsko tržište Pannon Market u okviru IPA Mađarska-Srbija Prekograničnog Programa sa ciljem ojačanja odnosa iymeđu preduzetnika u prehrambenoj industriji sa obe strane granice.

2011. August 03. | Vesti

Preduzetnici Srbije i Mađarske za zajedničku budućnost

Vojvođanski fond za razvoj „Háló“ (Subotica), Društvo za regionalne nauke (Subotica) i Agrarno neprofitno javno društvo županije Čongrad Doo (Segedin) pozivaju Vas na preduzetnički seminar „Preduzetnici Srbije i Mađarske za zajedničko budućnost”, koji će se održati 19. avgusta 2011. u Subotici (Matija Korvina 9.).

2011. July 06. | Vesti

Preduzetnici Srbije i Mađarske za zajedničku budućnost

14-og i 15-og juna 2011. godine Vojvođanski fond za razvoj „Háló“ organizovao je dvodnevni seminar gde su bili pozvani poljoprivrednici, članovi civilnih organizacija i preduzetnici koji rade u poljoprivredi ili prehrambenoj industriji.

« Prvi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sledeći ›